Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Fountain S.A., Avenue de l'Artisanat 17, 1420 Braine-l'Alleud. (hierna te noemen 'Fountain').

1. Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen van producten en alle materialen op de site zijn eigendom van Fountain en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina on-line te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan Fountain webpagina's af te drukken voor persoonlijk gebruik. Onverminderd het bovenstaande zal Fountain bezoekers van haar website van tijd tot tijd in de gelegenheid stellen screensavers, wallpaper en andere materialen van de site te downloaden. Deze downloads kunnen onderworpen zijn aan de daarop toepasselijke voorwaarden van Fountain. 

2. Linken naar de Fountain website

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, dient u dit altijd naar de Fountain Homepage te doen. 

3. Juistheid van gegevens

Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. Fountain wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Fountain behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De Fountain distributeur verstrekt u gaarne inlichtingen. 

4. Aansprakelijkheid

Fountain is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Fountain website zouden voorkomen. Fountain is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de Fountain website zijn gelinked. 

5. Gegevensbescherming

Fountain respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe Fountain gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden. 

  5.1 Persoonsgegevens
Fountain verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. 

Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker Fountain toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Fountain met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bij elke e-mail communicatie zal de bezoeker de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen. 

Indien de bezoeker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen. In dit laatste geval geeft een bezoeker Fountain toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Fountain met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. 

De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Fountain contractueel of vennootschapsrechtelijk verbonden ondernemingen. De bezoeker heeft recht op inzage en ev. correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. U heeft ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot Fountain.

  5.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie
In sommige gevallen zal Fountain gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Fountain website gekomen bent. 

  5.3 Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen
Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde 'cookies' op uw systeem geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u 'cookies' van uw harde schrijf verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of Help-functie van uw Internet browser voor verdere details. 

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn. 

Oktober 2004

© Fountain Group | Sitemap | Disclaimer | Privacy Charter | Intranet | Fountain Group | Links

Wanneer u verder surft op deze site, aanvaardt u het gebruik van persoonsgegevens voor statistische informatiedoeleinden betreffende het surfgedrag. Voor meer informatie Ik aanvaard